Slovinsko: Pohoří Karavanky

Pohoří Karavanky

Pohoří Karavanky je jedním z méně známých pohořích Slovinska, ačkoliv co do rozlohy je nejdelším Slovinským pohořím vůbec. Plynule navazuje na Triglavský národní park v Julských Alpách a pokračuje na severovýchod po hraničním pásu s Rakouskem. Celé Karavanky lze rozdělit na západní část pohoří, která vede ve většině úseků přímo po hranicích s Rakouskem a kde se nachází Kopa (2139 m n.m.), nejvyšší místo tohoto úseku. Střední hraniční pásmo, kde najdete největší horu celých Karavanek – úchvatný Stol (2236 m n.m.) a východní část, ve které je dominantou hora Košutníkov turn (2133 m n.m.) a hora Kladivo (2094 m n.m.). Z celého pohoří je úchvatný výhled na Triglavský národní park a celou stěnu zasněžených Alpských vrcholů. Na druhou stranu pohlížíte na vrcholy sousedních Kamniško Savinjských Alp.

Pohoří je zhruba do výšky 1700 m zalesněné. Z borovicových pásem přechází do nízkých klečí a pak do travnatých pastvin, na kterých potkáte stáda ovcí a krav, někde i stáda koní. Kamenné jsou vrcholy hor a jednotlivé nejvyšší body pásma. Rámcově od 1900 výškových metrů půjdete už jen po kamenech a suťových úzkých cestách.